top of page

Wie of wat

is de liaan.

Een school met extra aandacht voor de noden van deze kinderen

De liaan is een school voor buitengewoon onderwijs. Meer specifiek voor kinderen met een gedragsstoornis type 3. Door in kleine groepen intensief met de kinderen te werken, proberen we hen bij te staan en te helpen groeien naar een niveau waar ze terug in het gewone basis onderwijs kunnen stappen.

bottom of page